Alle gruppetimer som ikke passer under performance