Innebandy

REGLEMENT: 1.Køllebruk: a)Ikke over Hofte og Kne b)Køllekastning c) Kølle mellom bein 2. Kroppskontakt: Skulder mot Skulder er greit. Alt annet ikke greit. 3.)Kontaktpunkter i gulv under spill er maksimalt 4 ( Kølle, fot, kne fot. ) Fairplay: Ordning. Alle kan gjøre feil, men man kan angre. Dette gjøres ved å trekke seg fra situasjonen og la ballen gå over til motstander, dette medfører tilgivelse. Ondsinnede handlinger vil få konsekvenser form av redusert spilletid. Varighet vil være avhengig av instruktørens vurdering av alvorlighets grad. Innbytte ordning: Det skal utføres lagbytter hvert minutt. Dette for å tilstrebe at alle får lik spilletid. Det skal på intet tidspunkt, rulleres i innbytte ordningen ( hvert lag står selv for dette med å organisere benkordning på 1,2,3,4.)

INTENSITET 100%
KONDISJON 100%

KONDISJON