Prisjustering

Med bakgrunn i utviklingen i konsumprisindeksen, samt ingen prisøkning siden januar 2020  justerer Fønix prisene på sine medlemskap med opp til kr. 20,- per medlem per måned.

Første trekket som blir justert til ny pris er 20.02.2022(betalingen for mars). Medlemmer innenfor bindingstid og prisgaranti blir først justert første trekk etter fullført avtaleperiode.

Viktig at samtlige medlemmer forsikrer seg om at AvtaleGiro-grensen er satt i henhold til ny månedspris.