Hei og godt nytt år til alle Fønix medlemmer

Takk for at du er medlem på Fønix. Uten alle dere medlemmer ville vi ikke kommet gjennom fjoråret. 

Gjentatte nedstenginger og mye usikkerhet preget 2020. Vi har forsøkt å gjøre det beste ut av det og håper at du som medlem har satt pris på det. Nå er 2021 godt i gang, og selv om året begynte med en anbefaling fra statsministeren om å ikke gå på trening ser vi nå framover og tror på et godt treningsår!

Vi tror det kommer lettelser fra nasjonalt hold i dag, og vi tror de lokale myndighetene vil holde treningssentrene åpne i tiden framover. Både på grunn av at det har vist seg å være mindre smittefare på treningssenter enn de fleste andre steder folk ferdes, og at dette nå for alvor handler om folkehelse. Det er mange som har kommet i dårligere fysisk og psykisk form det siste året.

Skatehallen og all kampsport trening på Fønix har vært satt på vent de siste ukene. Det er mer smitte innen idretten enn på treningssenter, noe som skyldes måten man møtes og trener på, men vi håper også disse aktivitetene får grønt lys til å åpne denne uken.

Vi skal også kjøre i gang en rekke kurs & aktiviteter i tiden som kommer, så det vil være noe for enhver på Fønix i tiden framover.

Vi må minne alle om håndvask og avstand, og at man holder seg hjemme om man ikke føler seg frisk.

Vi ses på trening!

Dette er et kurs for deg som vil komme i bedre form ved hjelp av kondisjon- og styrketrening. Personlig trener Jian og Kristine følger deg gjennom åtte uker med to fellestreninger i uka. Du trenger ikke være medlem for å delta på kurset.

Kursoppstart mandag 8. februar

Les mer om Superform her

Er du plaget med smerter eller stivhet i hofte, knær eller ankel? Vi starter opp Artrosegruppe 15. februar.

Les mer om Artrosegruppene her

Er du plaget med kroniske og utbredte smerter i muskler og skjelett? Ønsker du å komme i gang med trening og syns det er vanskelig å vite hvordan du bør gå frem? Vi kan hjelpe deg, bli med i vår Fibromyalgigruppe som starter opp i februar.

Les mer her.

Mor&barn er for deg som har barn mellom 6 uker og 1 år. Du trenger ikke ha noe treningserfaring for å delta på kurset. Kursene holdes av instruktør med Personlig Trener utdannelse.

Les mer om Mor & Barn her

Vil du ha en velfungerende kropp som kan møte de utfordringer og behov for funksjonalitet som kreves for et aktivt og langt liv?

Les mer om Fønix Fuctional Fitness her.

KidZumba er barnedans for de mellom 4 – 12 år. KidZumba kjøres som kurs over en 8 ukers periode, med én trening i uka.
Kursoppstart i februar.

Les mer her

FønixKids er fysisk aktivitet tilrettelagt for barn med fokus på lek og mestring. FønixKidz kjøres som kurs over en 8 ukers periode, med én trening i uka.
Kursoppstart i februar.

Les mer her

Fønix hjelper deg i hverdagsklemma. Tid med barna og trening? Ja takk, begge deler! Da er det bare å bli med på foreldre & barn trening fra februar!

Les mer om Foreldre & Barn trening her.

SKATEHALLEN
Vi har tro på gode nyheter i starten av denne uken og at skatehallen kan åpne igjen. Dessverre får vi ikke gjort annet enn å følge de råd og anbefalinger som kommer fra myndighetene.

Mens det har vært stengt har det blitt bygget en buldrevegg. Den er snart ferdig! Veggen er 4,5 meter høy og får en klatreflate på ca. 70 m2.

Sammen med Ringsaker Skateklubb skal vi arrangere nye skatekurs, og vi skal lage forskjellige aktiviteter og treninger i hallen både for skateboard, sparkesykkel, parkour og buldring. Vi har også en gruppe som tester ut BMX sykler i hallen. Det kan føre til at hallen åpnes for BMX på utvalgte tider.

Pandemien har satt alt litt på vent, men vi håper nå at vi kan se framover mot en mer stabil drift slik at vi kan sette i gang de tiltakene vi planlegger. Følg med utover vinteren for informasjon.

KAMPSPORT
Taekwondo treningene starter opp igjen så fort myndighetene anbefaler det, forhåpentligvis denne uken.

Vi har i en tid også planlagt en stor utvidelse av kampsport-tilbudet, med flere kampsporter og treninger. Dette har blitt utsatt av pandemien, men vi håper nå at vi kan starte opp disse nye gruppene innen relativt kort tid. Her vil det bli både boksing, MMA/ BJJ, Thai- og kickboksing. Følg med for påmelding. Det vil være begrenset med plasser.

Vi som treningssenter, og treningssenterbransjen for øvrig, er hardt berørt av pandemien. Det har dessverre – feilaktig – oppstått et bilde av at trening på treningssenter medfører økt smitterisiko. Flere studier både i inn- og utlandet har vist det samme: det er trygt å trene på treningssentre (europeisk studie & studie fra New Zeeland). Årsaken til dette er i stor grad alle tiltak og restriksjoner som har blitt innført etter 15. juni. Avstandskrav er satt, kapasitet på gruppetrening og trening for øvrig er redusert, renholdsrutiner både hos ansatte og medlemmer er skjerpet og tiltakene blir fulgt opp.

Ingen medlemmer har blitt smittet på treningssenter
Allerede midt under første pandemibølgen ble det utført en studie av universitetet i Oslo om smittespredningen på treningssentre. Konklusjonen er tydelig; det er ingen økt smittespredningsfare ved å trene på treningssenter. Heller ikke etter gjenåpning 15. juni har det vært smittespredning knyttet til treningssentre. Dette til tross for flere millioner besøk. Det viser at bransjen har tatt pandemien på alvor og innført effektive virkemidler og tiltak som sikrer trygg trening.

Forskjell på idrett og treningssenter
Det er altså til nå ikke ett eneste tilfelle hvor man har konkludert med at et medlem har blitt smittet på treningssenter. Til sammenlikning er det flere idrettslag som har fått smitte «i laget», og hvor man da ser at smitten sprer seg. Noen ganger langt på vei til hele laget. Dette har med hvordan man møtes og trener innen idretten. Det er blant annet kontakt mellom spillerne på trening og i kamp, mens det er avstand ved trening på treningssentre. Dersom koronaviruset hadde smittet andre som f.eks. deltar på en spinningtime eller annen gruppetime ville vi sett flere tilfeller av slik smittespredning etter at treningssentrene fikk åpne 15. juni. Det har vært avholdt tusenvis av gruppetimer hver eneste uke. Det har vært flere med koronasmitte på disse timene, men de tiltakene som gjelder har vist seg å være tilstrekkelig til at ingen har blitt smittet.

Hvordan endre det feilaktige bilde av treningssentre som sted med økt smitterisiko?
En viktig oppgave for Fønix vil være å gjøre folk klar over at det er liten smittefare på treningssentre. For hvor mange er det ikke som tror at treningssentrene er blant de med størst smittefare og bør stenge først og åpne sist? Det begynner å endre seg, men vi ser fremdeles at det er mange som tror på det bildet som i stor grad er skapt gjennom mediene og på sosiale medier.

Enkelte har kritisert forskningen til professor, lege og forsker Mette Kalager, som konkluderer med at det er 70-80% mindre smittefare på treningssenter enn i samfunnet for øvrig. En professor har bl.a. vist til en studie hvor det var påvist at dråpesmitte hadde ført til smitte i dansetimer på dansestudioer. Når man ser til denne studien var det da inntil 22 dansere inne i et dansestudio på 60 m2 (!) Det er forutsetninger som ikke er relevante for smittefare på treningssenter – og ikke minst Fønix som har en sal på 460 m2.

Fønix håper å fram budskapet om at det er minst like trygt – eller tryggere – å gå på treningssenter enn å gå på butikken.

Helt konkret gjør vi følgende på Fønix:

 • Vi har utarbeidet egne smittevernplaner for begge sentre. Disse blir kontinuerlig vurdert og justert etter behov samt lokal smittesituasjon.
 • Vi har satt hånddispensere med hånddesinfeksjon mange steder rundt omkring på sentrene våre.
 • Vi har innført et maksimalt antall samtidige trenende medlemmer, ut i fra størrelse på treningsareal. Antall besøkende blir fulgt med på fortløpende av våre ansatte.
 • Alle hyppig berørte overflater som heisknapper, dørhåndtak og lignende blir vasket flere ganger daglig.
 • For å overholde krav til avstand har vi redusert kapasitet på alle våre gruppetimer, samt at deler av kondisjonsavdelingen er stengt. Vi har tegnet opp egne firkanter i salene våre slikt at det er enkelt å holde avstand.
 • Vi har justert på timeplanen slikt at det også er mulig å holde avstand ved overgangen mellom to gruppetimer.
 • Har ansatte de minste tegn eller symptomer på luftveisinfeksjon, er de hjemme.
 • Badstuene holdes stengt.
 • I perioder der sentrene våre er stengt, eller vi ikke har lov å avholde gruppetimer, vil vi streame online gruppetimer gjennom våre nettsider.
  Her finner du også et stort bibliotek med masse online gruppetimer som du kan gjøre hvor du vil, når du vil!

Du som medlem må bidrar med følgende:

 • Har du tegn eller symptomer på luftveisinfeksjon? Hold deg hjemme!
 • Hold avstand til andre når du trener!
 • Utøv god håndhygiene og bruk håndkle når du trener!
 • Vask utstyr etter bruk.
 • Forsøk å være effektiv når du trener. Bruker alle maksimalt 90 minutter på en treningsøkt, vil flere få trent.
 • Tren utenfor presstider. Mandag til og med torsdag, mellom 17:00 og 19:30 er det på det mest travle hos oss. Hva med en morgenøkt før jobb?
 • Bruk garderober kun ved behov.

Til tross for at det har vist seg at trening på treningssenter er trygt, har kommuneoverlegene i Ringsaker og Hamar gjentatte ganger valgt å både stenge og redusere tilbudet vårt gjennom høsten i 2020 og inn i 2021.  Spesielt i november og desember var det stengt i skatehallen, avlyste gruppetimer og stengt for nøkkelkort i 5 uker. I tillegg ba statsminister Erna Solberg om at alle holdt seg hjemme. Dette er selvsagt utenfor vår makt, men vi synes du som medlem skal bli kompensert for disse ulempene. Etter en samlet vurdering velger å kompensere 5 uker trening i november og desember. Hva vi evt. gjør for januar – hvor det bl.a. fremdeles er stengt i skatehallen og kampsporthallene – vil vi komme tilbake til senere.

Praktisk rundt kompensasjonen

Vi håper de fleste har mulighet til å få kompensasjonen lagt til på slutten av medlemskapet. På denne måten vil Fønix fordele tapet over tid, og det vil hjelpe oss frem mot høsten 2021. Vi håper og tror at vi da kan forvente en positiv utvikling og mer normal drift.

Dersom du er avhengig av – eller ønsker – å bli kompensert nå, sender du en mail til Kristine Storrø (krisine@ektetreningsglede.no) innen 01.02.2021.

Vi legger også opp til en annen måte å få kompensasjonen på. Vi ønsker å hjelpe våre dyktige PT’er slik at de kan komme tilbake til normalt. Derfor gir vi alle en mulighet til å ta ut kompensasjonen i form av tilsvarende rabatt ved kjøp av PT timer. Dersom dette er noe du ønsker, sender du en mail til PT ansvarlig Kjetil Engeskaug (kjetil@ektetreningsglede.no) innen 01.02.2021.

På denne måten blir alle medlemmer kompensert. Vi håper flest mulig kan være med å ta ut kompensasjonen på slutten av medlemskapet eller som rabatt på PT timer, og at vi sammen skal klare å få Fønix godt gjennom denne pandemien og fram til en mer normal hverdag. Det er en meget krevende tid for Fønix, men med dere medlemmene med oss skal vi gjøre alt for å skape mest mulig Ekte Treningsglede framover.

Hold deg i aktivitet og ta med en venn

 

Det 2020 har vist oss er at det er viktigere enn noen gang å holde seg i fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet styrker immunforsvaret, forebygger depresjon og gjør at vi klarer oss best mulig i utfordrende perioder.

Så la oss fortsette med å finne Ekte Treningsglede, også gjennom hele 2021. Ta med en venn på senteret og la de ta del i det vi alle sammen vet: Vi trenger Ekte Treningsglede!  

TA MED FAMILIE/VENNER PÅ TRENING! NÅ KAN DE PRØVE OSS HELT GRATIS EN VALGFRI UKE I LØPET AV JANUAR