Superform

Dette kurset er for deg som vil komme i bedre form ved hjelp av kondisjon- og styrketrening. Kurset starter med en enkel test før du vil få din egen skreddersydde periodiserte treningsplan. Personlig trenere følger deg gjennom åtte uker med to fellestreninger i uka. Kurset er for alle.

Treningen vil nå en topp mot slutten av kurset før det hele rundes av med en ny test. Forhåpentligvis vil du få en bedre struktur i treningen som igjen gir bedre resultater. Du trenger ikke være medlem, men trener likevel gratis på senteret i hele kursperioden. Etter kursslutt, vil deltakerne få tilbud om et oppfølgingskurs.