Indeksregulering av mnd. pris på trening

Fønix justerer prisen på månedlig medlemskap med 20 kroner 

Fønix øker prisen på månedlige medlemskap med 20 kroner for Fønix CC Stadion, Fønix Brumuddal, Fønix Storhamar og Fønix Mølla. Prisendringen gjelder fra og med betaling for februar måned. 

Medlemmer innenfor bindingstid og prisgaranti blir først justert første trekk for måneden etter fullført avtaleperiode. Det er viktig at alle medlemmer forsikrer seg om at AvtaleGiro-grensen er satt i henhold til ny månedspris.