Er du en av våre nye Personlig Trenere?

Fønixkjeden har en betydelig medlemsvekst, og vi trenger flere dyktige Personlige Trenere. Fønix har foreløpig 4 sentre, 2 på Hamar og 2 i Brumunddal. Fønix sine kjerneverdier er Ekte Treningsglede og Trening for Alle. Vi ønsker å knytte til oss positive, energiske medarbeidere som skal gi våre medlemmer høy kvalitet på service når de er her og trener.

Frist: Snarest

Ansettelsesform: Fast Stilling eller selvstendig næringsdrivende.

Som Personlig Trener (PT) har du meget god innsikt i trening, har høy sosial kompetanse og vet at folk er forskjellige og derfor trenger individuell behandling. Som PT har du ansvar for salg og mersalg av PT timer, samt opprettelse av egen kundeportefølje.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Selge og gjennomføre Personlig Trener timer av høyt faglig nivå
 • Gjennomføre en grundig behovskartlegging og hjelpe medlemmene å planlegge en realistisk mengde individuelt tilpasset trening som gjør at de når sine mål.
 • Medlemsoppfølging.
 • Mersalg av blant annet medlemskap og personlig trening.
 • Delta aktivt i arbeidsmiljøet og bidra til videre positiv utvikling på senteret.
 • Avholde gruppetimer relatert til PT yrket eller annen kompetanse.

Vi ønsker at du har

 • Forstått at personlig trening er en salgsjobb.
 • En inkluderende og tillitsskapende personlighet.
 • De riktige personlig egenskaper; utadvendt, motiverende og engasjerende
 • Ønske om å jobbe heltid
 • Lojal innstilling til medarbeidere og arbeidsplass.
 • Erfaring fra instruksjon/ motivasjon av andre mennesker.
 • Treningsfaglig bakgrunn, inkludert PT-sertifisering.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø som  hjelper hverandre til og lykkes.
 • Oppfølging av egen PT-ansvarlig.
 • Stor medlemsmasse med god tilgang til nye PT-kunder
 • Muligheter til å utvikle egne kurs og PT-pakker.
 • Mulighet til å jobbe på flere av våre 4 sentre.

Søknad kan sendes til:

Fønix CC Stadion og Fønix Storhamar (Hamar): geir@ektetreningsglede.no

Fønix Brumunddal og Fønix Mølla (Brumunddal): irene@ektetreningsglede.no