Er du en av våre nye Personlig Trenere?

Fønix er i vekst og har nå snart 4 sentre, 2 på Hamar og 2 i Brumunddal. Fønix sine kjerneverdier er Ekte Treningsglede og Trening for Alle. Vi ønsker å knytte til oss positive, energiske medarbeidere som skal gi våre medlemmer høy kvalitet på service når de er her og trener.  Vi trenger derfor flere Personlig Trenere og/eller fysioterapeuter/Personlig Trenere.

Frist: 15.desember 2022

Ansettelsesform: Fast Stilling

Som Personlig Trener (PT) har du meget god innsikt i trening, har høy sosial kompetanse og vet at folk er forskjellige og derfor trenger individuell behandling. Som PT har du ansvar for salg og mersalg av PT timer, samt opprettelse av egen kundeportefølje.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Selge og gjennomføre Personlig Trener timer av høyt faglig nivå
 • Gjennomføre en grundig behovskartlegging og hjelpe medlemmene å planlegge en realistisk mengde individuelt tilpasset trening som gjør at de når sine mål.
 • Medlemsoppfølging.
 • Mersalg av blant annet medlemskap og personlig trening.
 • Delta aktivt i arbeidsmiljøet og bidra til videre positiv utvikling på senteret.
 • Avholde gruppetimer.

Vi ønsker at du har

 • Forstått at personlig trening er en salgsjobb.
 • En inkluderende og tillitsskapende personlighet.
 • De riktige personlig egenskaper; utadvendt, motiverende og engasjerende
 • Ønske om å jobbe heltid
 • Lojal innstilling til medarbeidere og arbeidsplass.
 • Erfaring fra instruksjon/ motivasjon av andre mennesker.
 • Treningsfaglig bakgrunn, inkludert PT-sertifisering. Save
 • Spisskompetanse innen trening (forutsatt de riktige personlige egenskaper) kan kompensere for PT sertifisering.
 • Crossfit/Functional Fitness erfaring/utdanning ønskelig, men ikke et krav. Eventuell utdannelse vil bli tilbudt de rette personene.

Søknad kan sendes til ccstadion@ektetreningsglede.no