Er du en av våre nye Personlig Trenere?

Fønix CC Stadion er et av norges flotteste sentre som ligger på CC Hamar. Fønix sine kjerneverdier er Ekte Treningsglede og Trening for Alle. Vi ønsker å knytte til oss positive, energiske medarbeidere som skal gi våre medlemmer høy kvalitet på service når de er her og trener. Fønix CC Stadion skal videre åpne et senter til på Hamar Vest og trenger dermed flere Personlig Trenere.

Frist: 01.juli 2022

Ansettelsesform: Fast Stilling

Som Personlig Trener (PT) har du meget god innsikt i trening, har høy sosial kompetanse og vet at folk er forskjellige og derfor trenger individuell behandling. Som PT har du ansvar for salg og mersalg av PT timer, samt opprettelse av egen kundeportefølje.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Selge og gjennomføre Personlig Trener timer av høyt faglig nivå
 • Gjennomføre en grundig behovskartlegging og hjelpe medlemmene å planlegge en realistisk mengde individuelt tilpasset trening som gjør at de når sine mål.
 • Medlemsoppfølging.
 • Mersalg av blant annet medlemskap og personlig trening.
 • Delta aktivt i arbeidsmiljøet og bidra til videre positiv utvikling på senteret.
 • Avholde gruppetimer.

Vi ønsker at du har

 • Forstått at personlig trening er en salgsjobb.
 • En inkluderende og tillitsskapende personlighet.
 • De riktige personlig egenskaper; utadvendt, motiverende og engasjerende
 • Ønske om å jobbe heltid
 • Lojal innstilling til medarbeidere og arbeidsplass.
 • Erfaring fra instruksjon/ motivasjon av andre mennesker.
 • Treningsfaglig bakgrunn, inkludert PT-sertifisering.
 • Spisskompetanse innen trening (forutsatt de riktige personlige egenskaper) kan kompensere for PT sertifisering.

Søknad kan sendes til stijn@ektetreningsglede.no.
Ved spørsmål om stillingen kan du ringe 93852025