TRYGG TRENING

Derfor er det minst like trygt å trene som å gå på butikken!

TRYGG TRENING

Derfor er det minst like trygt å trene som å gå på butikken!

Trygg trening på Fønix

Vi på Fønix har som mål om at alle skal føle seg trygge på trening. Vi har fra dag 1  innført gode rutiner i henhold til renhold og smittevernregler. Her kan du lese om hva vi gjør for at senteret skal være trygt, samtidig som du kan lese hva vi forventer av deg som medlem.

Bransjenormen tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på:

 1. Kunder og ansatte som har symptomer på covid-19 skal holde seg hjemme.
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
 3. Holde minst 1 meters avstand og redusert kontakt mellom personer.
Vi har satt en begrensning på antall i lokalet til enhver tid. Etter vurdering av tidligere besøk i perioden og ifm regler og rutiner har vi besluttet å ikke kjøre booking på styrke- og kondisjonstrening. Vi anbefaler at du som kan trene på morgen/formiddag gjør dette også avlaster vi trykket på kveldstid. Dersom vi ser behovet for booking vil dette komme raskt.

Forskning viser at det er trygt å trene på treningssenter. 

Train-studien ble gjennomført på 3 764 medlemmer av fem ulike treningssentre i Oslo-regionen. Halvparten av disse ble trukket ut til å trene innendørs på treningssenteret, mens den andre halvparten måtte trene som resten av landet, på grunn av stengte treningssentre.

Målet var å undersøke om det var trygt å åpne treningssentrene igjen etter at de har vært stengt på grunn av koronaviruset.

Resultatet ble at ingen i hverken treningsgruppen eller kontrollgruppen ble smittet med SARS-CoV-2 (koronavirus) på treningssenteret.

 • Kom frisk! Du skal ikke komme på trening dersom du er syk, føler deg dårlig eller har luftveissymptomer. Dette ser vi meget strengt på.
 • Hold avstand! Alle skal holde trygg avstand på 1 meter, ved harde kondisjonsøkter øker avstanden til 2 meter. Det er ikke tillatt med berøring, klemming eller håndhilsing.
 • Vask hendene! Alle medlemmer skal vaske eller rengjøre hendene sine med antibac/såpe før og etter trening. Husk at god hostehygiene er minst like viktig som god håndhygiene.
 • Vask av utstyr! Alle besøkende skal vaske utstyr og apparater før og etter bruk.
 • Bruk håndkle! Det skal benyttes håndkle på alle flater du sitter eller ligger på.

Våre tiltak

 • Vask av alle berørte flater flere ganger daglig
 • Håndesinfeksjon på strategiske plasser i hele senteret
 • Profesjonelle renholdere som vasker sentrene
 • Ekstra vask på apparater
 • Håndkle påbud. Dette skal benyttes på apparater og utstyr du sitter eller ligger på
 • Strenge vaskerutiner for medlemmer
 • Registering av alle besøkende for eventuell smittesporing
 • Alle apparater har avstand fra hverandre iht. smittevernreglene

Du skal ikke komme på trening dersom du er syk, føler deg dårlig eller har luftveissymptomer. Dette ser vi meget strengt på.

Alle skal holde trygg avstand på 1 meter, ved harde kondisjonsøkter øker avstanden til 2 meter. Det er ikke tillatt med berøring, klemming eller håndhilsing.

Alle medlemmer skal vaske eller rengjøre hendene sine med antibac/såpe før og etter trening. Husk at god hostehygiene er minst like viktig som god håndhygiene.

Alle besøkende skal vaske utstyr og apparater før og etter bruk.

Det skal benyttes håndkle på alle flater du sitter eller ligger på.