For at besøket i vår barnepass skal være så hyggelig som mulig, må alle følge trivselsreglene under.

 

 • Fønix Barnepass kan kun benyttes når barnepassen er åpen.
 • Porten til barneparken skal alltid være lukket og kun åpnes/ lukkes av barneparkens ansatte.
 • Oppmøteskjema skal fylles ut av foresatte når barna leveres  til  oss,  og  barna kan være i parken maks 2 timer pr  gang.
 • Den  som  leverer barnet til  oss  må  også være den som henter. Unntak kan gjøres hvis  medarbeiderne  ved barnepass er informert, og navn og opplysninger på den som skal hente  foreligger. Våre ansatte har plikt til å be om gyldig identifikasjon.
 • Barn av Fønix medlemmer kan oppholde seg i Barnepassen allerede fra da de er 6 uker og opptil 10 år. For kjøpesenter-kunder gjelder aldersgrensene fra 3 – 8 år.
 • For at barnet ditt skal ha det så bra som mulig hos oss, er det viktig at barnet kommer uthvilt, mett og tørr. Vi har dessverre ikke anledning til å bytte bleier, men henter/ringer mor eller far hvis det blir nødvendig.
 • Nye barn kan trenge tid til tilvenning. Det forventes derfor at foresatte setter av tid til dette. Foresatte skal ikke være i barnepassen sammen med barna sine, bortsett fra ved tilvenning.
 • Fønix Barnepass er barnas område. For å ivareta interessene til alle medlemmer, samt barnas sikkerhet, skal barna kun oppholde seg i barnepassen, ikke i treningsområdet eller garderobene.
 • Om barnet virker utilpass, gråter ustoppelig eller ikke hører på de ansatte vil mor eller far bli hentet/ kontaktet. Derfor er det viktig at dere er tilgjengelige på telefon under hele perioden. Foresatte kan ikke forlate Fønix eller CC Hamar når barnet oppholder seg hos oss. Medarbeiderne i barnepassen tar hånd om barna, men foresatte har hovedansvaret for sine barn under oppholdet hos Fønix.
 • Medbrakt mat, drikke og godteri er ikke tillatt av hensyn til barnas sikkerhet og allergier. Barna får vann av barnepasserne om de blir tørste.
 • Dersom barnet ditt er syk, kan de ikke oppholde seg i barneparken. Hos oss gjelder samme retningslinjer som i vanlig barnehage og skole.
 • Fønix CC Stadion kan motta opptil 15 barn samtidig per barnepass-medarbeider (barn under to år teller som to barn). Antall barn kan justeres ned i samsvar med gruppens sammensetning eller rømningsforskriftene ved senteret. Fønix forbeholder seg  retten til  å sette grense for antall barn i lokalet til enhver tid.
 • Ved en en eventuell brannalarm/evakuering skal barna hentes på takparken så snart vi har fått alle i sikkerhet. Uthenting foretas først etter fullført evakuering.
 • KONTAKT OSS PÅ TELEFON: 940 02 301  (Barnepassen)

Vi ønsker dere velkommen til en koselig barnepass, hvor alle ansatte gjør sitt ytterste for at barnet ditt også skal trives på Fønix.

BRUDD TRIVSELSREGLENE 2 GANGER MEDFØRER UTESTENGELSE FRA BARNEPARKEN INNTIL 30 DAGER.