«TRENING HJELPER BÅDE HJERNEN OG KROPPEN»

 

Treningstilbud for de med kognitiv svikt og/eller demens.

Det finnes flere gode treningstilbud for eldre, men denne treningsgruppen er spesielt tilrettelagt for personer med kognitiv svikt og/eller demens. Personer med kognitiv svikt og/eller demens er en særlig utsatt gruppe, hvor deltakelse i organiserte aktiviteter kan oppleves vanskelig eller utfordrende selv tidlig i sykdomsforløpet.

Fysisk trening er noe av det viktigste en driver med for å bremse demensutvikling, holde ved like funksjoner og bedre livskvalitet for personer med demens. Derfor har vi etablert treningstilbud for personer med kognitiv svikt/demens i tidlig fase – et tilrettelagt treningstilbud.

Hvorfor fysisk trening?

Trening bidrar til å:

  • opprettholde fysisk og psykisk funksjon og selvstendighet.
  • Bedre kondisjon og balanse og forebygge fall.

Sosialt samvær etter trening spiller også en rolle for psykisk velvære og livskvalitet og:

  • bidrar til opplevelse av fellesskap og tilhørighet.
  • forebygger isolasjon og ensomhet.

Hva bestå kurset av og hva koster det?

Treningsgruppa har to samlinger pr. uke.

Samlingen består av ca. en times fysisk trening og en sosial samling etterpå på Fønix treningssenter.

For å være med i treningsgruppa må man ha et medlemskap på Fønix. Dette koster kr. 509,- per måned.

Pårørende/ledsager kan delta hvis det er ønske om det.

Treningen blir tilpasset de som deltar.

Tilbudet er åpent for personer fra Ringsaker kommune og kommuner i nærheten.

Instruktør Anne Grethe Teien

Ansatt ved Fønix Brumunddal siden 2020. Er også utdannet danser med en mastergrad i dansevitenskap.

Sted: Fønix Brumunddal
Tidspunkt: tirsdag og torsdag kl. 12.00

Har du spørsmål ta kontakt med:
Solveig Brekke Skard mobil: 95034050 eller
Anne Grethe Teien mobil: 95960247

Ta gjerne turen innom på tirsdag eller torsdag for å bli med på en prøvetime. Her er det plass til flere:)