Skatehallen Åpner i dag


Parkourparken åpner mandag 14. september
Fortsatt noen ledige plasser på Camp Brumunddal

Skatehallen åpner i dag mandag 7. september kl. 14:00
Parkourhallen åpner mandag 14. september
Camp Brumunddal starter – endelig – denne uken. Det er fortsatt noen ledige plasser på kursene. Påmelding kan gjøres her. 
Det er åpen hall i 3 uker. Timeplan ses under. Alle brukere må gjøre seg kjent med følgende:
 • Gjennom alle ukene det er kurs er det åpen hall og gratis inngang for alle.
 • Sjekk timeplaner for tilgang. Det er begrensede tidspunkt og det skilles på alder og aktivitet.
 • På tidspunkt som er for alle skal hensynet til de minste og uerfarne gå foran.
 • På grunn av smittevernregler kan det bli fullt i hallen. Det vil da kunne bli tidsbegrensing og ventelister.
 • ALLE som skal bruke hallen må gjøre seg kjent med, og bekrefte, skjema for egenerklæring. For de under 18 år må foresatt bekrefte/ signere. Skjema fås i resepsjonen ved innmelding eller «drop in». For kursene bekreftes skjema ved påmelding.
 • Alle må følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene for smittevern.
  • Holde seg hjemme om man har symptomer på sykdom.
  • Vaske hender godt og ofte, og holde minst 1 meter avstand til andre.
   • For barn og unge under 20 år er det tillatt å drive aktivitet også med kontakt. Vi forsøker allikevel å begrense unødvendig kontakt.
  • Spriting av hender inn og ut av Fønix, samt begrense unødvendig felles berøring av flater.