Tabata

‘’Tabata’’ er økter hvor man skal gjennomføre et antall ‘Tabata’-intervaller som består i 8 runder med 20 sekunders arbeid etterfulgt av 10 sekunder pause hvor en ‘Tabata’ totalt varer 4 minutter. Øktene vil ha god variasjon på øvelse-utvalg og sammensetning, samt arbeidsmengde og intervalloppsett.

INTENSITET 100%
KONDISJON 50%
STYRKE 40%
BEVEGLIGHET 30%

Functional Fitness