NYE SMITTEVERNTILTAK

Forskjellige tiltak i Hamar og Ringsaker

HAMAR KOMMUNE – Fønix CC Stadion
I Hamar kommune gjelder nå nasjonale smitteverntiltak. De nasjonale tiltakene ses her.
I tillegg følger Fønix smittevernveilederen for treningsbransjen.

De viktigste tiltakene ved trening er:

 • Hold minst 1 meter avstand. 2 meter ved hard fysisk aktivitet.
 • Hold hendene rene.
  • Desinfiser hender ved ankomst, under trening og etter trening.
 • Vask treningsutstyr/ kontaktflater etter bruk.
 • Håndkle skal medbringes og benyttes til å sitte/ ligge på når man trener.
 • Hold deg hjemme om du er syk eller har symptomer.

RINGSAKER KOMMUNE – Fønix Brumunddal
I Ringsaker kommune er det satt inn lokale tiltak fra og med mandag 9. november og ut uken. Tiltakene ses her.
Dette gjelder ut over tiltakene nevnt over og innebærer:

 • Det er kun mulighet til å trene i bemannet åpningstid.
  • Bemannet åpningstid denne uken: 08:30 – 22:00 mandag til torsdag, 08:30 – 20:00 fredag, 09:30 – 16:00 lørdag og 12:00 – 17:00 søndag.
 • Det skal være 2 meter avstand ved all fysisk aktivitet på treningssenteret.
 • Det innføres forbud mot breddeidrett og annen organisert fritidsaktivitet for alle innbyggere født før 01.01.2005.
  • Som en konsekvens av alle tiltakene, samt at Ringsaker Kommune stenger idrettshaller og svømmehaller, vil vi holde kampsporthallene og skate- og parkourhallen stengt hele uken.

OBS: KOMMUNEOVERLEGEN I RINGSAKER HAR ANMODET OM IKKE Å AVHOLDE GRUPPETIMER DENNE UKEN. 
ALLE GRUPPETIMER BLIR DERMED AVLYST FRA OG MED 9. NOVEMBER TIL OG MED 15. NOVEMBER.