Kursoppstart

skate    |    parkour

PÅMELDING TIL KURS I SKATEBOARD OG PARKOUR

 • Tirsdager fra og med tirsdag 22. mars (3 før påskeuken, og 4 etter).
 • Se tidspunkt for de aktuelle aldersgruppene i påmeldingsskjemaet.
 • Sted: Fønix Skate- og Parkourhall
 • Gratis utlån av skateboard og beskyttelsesutstyr til de som trenger det

Kurset er GRATIS for alle med månedlig tilgang til skate- og parkourhallen.
Medlemskap i Ringsaker Skateklubb (skatekurs) eller Ringsaker Parkour (parkourkurs) er obligatorisk for alle med månedlig avtale og koster 150,- kroner per år. Alle under 18 år må ordne månedlig avtale i resepsjonen på Fønix, og foresatt må være med for signering. Alle over 18 år kan melde seg inn ved å klikke her, hvor det også står priser. Pris per mnd. til og med ungdomsskolen er 349,- kroner (6 mnd. avtale), studenter over ungdomsskolen er 459,- kroner og voksen pris er 559,- kroner (12 mnd. avtale). Inkludert i den månedlige prisen er alle aktiviteter som er tillatt for den aktuelle alder (Treningssenter inkludert timer i sal og spinning, Taekwondo og annen kampsport, samt tilgang til skate- og parkourhallen hver dag).

For alle uten månedlig avtale:

 • 1800,- kroner for 7 ukers kurs (1 gang per uke).
 • 1400,- kroner for alle som er medlemmer av Ringsaker Skateklubb eller Ringsaker Parkour (150,- kroner per år).
  For tilgang til skate- og parkourhallen ut over kursdager:

 • 150,- kroner per gang
 • Medlemmer i Ringsaker Skateklubb/ Ringsaker Parkour: 100,- kroner per gang

VIKTIG:

 • Påmelding på kurs er bindende og det må avbestilles i god tid dersom man ikke kan stille. Hvis ikke opptas plasser andre kan benytte.