Kartleggingstime

Som nytt medlem i Fønix får du tilbud om en kartleggingstime med en Personlig Trener.

Timen er en samtale hvor dere får kartlagt dine ønsker, målsetninger og forutsetninger i forbindelse med trening. I løpet av timen blir du sammen med treneren din enig om hvordan veien videre ser ut. For noen er det egentrening mens det for mange andre er hovedsakelig gruppetrening.
Her er det mange muligheter.

De fleste velger å investere i en KOM I GANG PAKKE for å få et treningsopplegg tilpasset sine behov.
Ta kontakt med resepsjonen eller en av våre Personlig Trenere for å få avtalt din kartleggingstime.