TRYGGHET OG TRIVSEL PÅ FØNIX

Generelt

Her på Fønix treningssenter ønsker vi at alle skal trives, derfor er det viktig at vi tar hensyn til disse reglene:

 • Bruk alltid rent treningstøy. Vær nøye med renslighet og egen hygiene.
 • Har du lagt igjen svette? Tørk av apparater og matter etter bruk!
 • Benytt håndduk under trening.
 • Rydd vekter og annet utstyr på plass etter bruk!
 • Rene innesko er påbudt på trening (barfot og sokkelest er ikke tillatt)
  • I gangareal og skateparken kan utesko benyttes. Utesko SKAL renses godt på gulvmattene! I parkourparken og klatreveggen skal rene innesko benyttes.
 • Mat og annet spiselig skal kun inntas i resepsjonsområdet eller i sittegruppen utenfor spinningsalen.
 • Klær og bagger skal oppbevares i garderobeskap.
 • Trener du sammen med andre i studio? Unngå at mange samles rundt et og samme apparat.
 • Ta hensyn til de som trener rundt deg, unngå unødvendig støy og høylytte samtaler.
 • La andre bruke treningsapparatene når du har pause.
 • Følg datatilsynets lovgivning ved fotografering/filming. Husk personvern!
 • PT- og gruppetimer skal kun holdes av Fønix sine egne ansatte.
 • Dette er et rent senter. All dopingbruk fører til utestengelse uten advarsel.
 • Sjikanering av våre ansatte/medlemmer er ikke tillatt!
 • Kalk er kun tillatt i flytende form og i begrenset mengde.
 • Vis hensyn til andre medlemmer. Klær som virker støtende, er ikke tillatt.
 • Barn under ungdomsskolealder skal ikke oppholde seg i studio, med unntak av organisert aktivitet.
 • FønixUng-medlemmer (ungdomsskoleelever) skal ikke oppholde seg i Functional fitness-avdelingen, med unntak av organisert aktivitet.
 • Skateboard, sparkesykkel og BMX-sykkel skal alltid trilles/bæres på vei inn til skatehall.

Skatehall, parkour og klatring

 • Alle skal fylle ut egenerklæringsskjema, foresatt må signere for barn under 18 år.
 • Adgang med brikke eller armbånd skal alltid registreres før man går inn
 • Rene innesko er påbudt i parkour og buldrevegg.
 • Mat og annet spiselig er ikke tillatt i parkour- og skatehall.
 • Følg datatilsynets lovgivning ved fotografering/filming. Husk personvern!
 • Sparkesykler, skateboard eller BMX-sykler skal ikke brukes på mattene i parkourhallen, dette løftes og bæres bort til rampen.
 • Hærverk på Fønix sine eiendeler vil kunne medføre avgift på kr. 2000,-.
 • Skum-gropen skal kun benyttes som en landingsbase og ikke som en lekeplass.
 • Ingen dører i hallen skal røres, de skal til enhver tid være låst og skal kun benyttes ved nødssituasjoner. Alle skal gå inn/ut gjennom hovedinngangen i resepsjonen.
 • Åpning av rømningsdører for å slippe inn andre, vil føre til avgift på kr. 2000,-
 • Alle under 18 år skal bruke hjelm
 • De over 13 år kan skate uten hjelm dersom foreldrene signerer på egenerklæringen at dette er ok.
 • Alle skal rydde etter seg, kaste søppel i pose/dunk og ta med tomgods ut av hallen.
 • Vis hensyn til de som er rundt deg slik at du er med på å skape et trygt og inkluderende miljø

Functional Fitness

 • FønixUng-medlemmer får ikke benytte avdelingen, med unntak av organisert aktivitet
 • Bruk alltid rent treningstøy. Vær nøye med renslighet og egen hygiene.
 • Forlat alltid treningsapparater og lokaler i en ryddig og hygienisk forfatning. Tørk av utstyr etter bruk.
 • Rene innesko er påbudt på trening (barfot og sokkelest er ikke tillatt).
 • Mat og annet spiselig er ikke tillatt i treningsarealene.
 • Klær og bagger oppbevares i garderobeskap.
 • Ta hensyn til de som trener rundt deg, unngå unødvendig støy og høylytte samtaler.
 • La andre få bruke treningsapparatene når du har pause.
 • Følg datatilsynets lovgivning ved fotografering/filming. Husk personvern!
 • PT- og gruppetimer skal kun holdes av Fønix sine egne ansatte.
 • Kalk er kun tillatt i flytende form og i begrensede mengder.
FØNIX