En person tilknyttet gruppen som trente crossfit på Fønix har fått påvist covid-19 (koronavirus). Deltakerne på treningen 25.08 regnes som nærkontakter til den som er smittet, og skal i karantene. Vi ønsker at dere tester dere ut av karantenen tidligst syv døgn etter siste kontakt med den smittede. Denne gruppen kan tidligst teste seg ut av karantene 01.09. Dersom dere ikke tester dere ut varer karantenen til og med 04.09

 

Unntak fra karantene for beskyttede:

  • som har gjennomgått covid-19-infeksjon siste 6 måneder er unntatt fra karantene.
  • De som på tidspunktet for kontakt med den smittede hadde fått andre dose vaksine for mer enn 1 uke siden er unntatt fra karantene.
  • De som på tidspunktet for kontakt med den smittede hadde fått første dose for mer enn 3 uker siden regnes som beskyttet og er unntatt karantene forutsatt at dere tester dere på kommunens teststasjon mellom 3 og 7dager etter siste kontakt med smittet.

 

For mer informasjon om karantene, se: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/. Karantene innebærer at en skal holde seg hjemme og unngå kontakt med andre utenfor husstanden. Ikke ta imot besøk, ikke oppsøk butikker eller andre offentlige steder.

Alle deltakere skal testes. Det er ønskelig at dere blir testet 27.08. Dere melder dere selv opp til test på kommunens hjemmeside; https://www.helseboka.app/booking/staff/519226-101419. Hvis dere har symptomer tar dere kontakt med oss (40405756)  for veiledning. Karantenetiden skal fullføres selv om dere tester negativt på første test. Husstanden trenger ikke å være i ventekarantene med mindre deltakeren har symptomer.

Dersom dere får symptomer i 10-dagersperioden etter at dere har vært smitteutsatt, må du/dere ta kontakt med smittesporingsteamet på telefon 40 40 57 56 (kl. 09-20) for rådgivning og oppmelding til prioritert test (PCR). Også ved vage/milde symptomer ønsker vi at du tar kontakt. Husstanden bør i dette tilfelle være i ventekarantene til svar på testen foreligger. Symptomer kan være tett nese, sår hals, hoste, feber, nedsatt smak- og luktesans, hodepine, magesmerter, diare, slapphet, tung pust, muskelverk el sykdomsfølelse.

Pga. pågående smitteutbrudd i Hamarregionen er det vedtatt en lokal forskrift om at unntak for smittekarantene for barn og unge under 18 år for øyeblikket ikke gjelder. Vi har et klart mål om å gjeninnføre testregime som alternativ til karantene om 1-2 uker, for å redusere byrden for barn og unge og redusere fravær fra skoler og barnehager.

Karantene er lovpålagt etter covid-19-forskriften § 4.

Med vennlig hilsen

Smittesporingsteamet i Hamarregionen