VIKTIG MELDING

Oppdatert 12. april kl. 12.30

Fønix valgte torsdag og benytte Virke Trening sin tolkning av covid-19 forskriften, og tillate de som bor utenfor kommunen å trene dersom de bestiller treningstid. Se post under for informasjon om dette.

Samfunnsmedisinsk Enhet i Hamarregionen mener Virke Trenings tolkning av forskriften er feil.
De har derfor bedt Fønix endre sin praksis.

Vi tillates med dette å ta imot et busslass med treningssultne folk fra Oslo som bestiller PT timer, mens medlemmer som bor i Hamar by (men utenfor kommunegrensen) eller på Biri nektes adgang på Fønix CC Stadion og Fønix Brumunddal, og oppfordres til å oppsøke andre treningssentre og nye miljøer. Det er både uforståelig og beklagelig.

Fønix har forståelse for at dette er krevende for Samfunnsmedisinsk Enhet, og at de forsøker så godt de kan å følge opp gjeldende forskrifter. Denne gang har det vært umulige å forstå hva som gjelder, eller var ment å gjelde. Vi mener treningssentrene burde kunne lagt Virke Trenings tolkning grunn, som de mener å ha juridisk tekning for, og at Fønix praksis ved at det kun er åpent for lokale medlemmer er vesentlig bedre enn om forskriften følges slik vi nå pålegges at den skal forstås.

Fønix ønsker å jobbe sammen med Samfunnsmedisinsk Enhet og vil endre praksis, når vi nå er bedt om dette.

Vi vil forsøke å endre tolkningen av forskriften, eller aller helst få den endret slik at den er tydelig, og helst formulert bedre i forhold til hva som må ha vært hensikten med tiltakene. Inntil videre må vi forholde oss til Samfunnsmedisinsk Enhets tolkning av reglene.
Vi beklager dette. Trøsten får være at det hele trolig løser seg den 14. april.

Opprinnelig post fra torsdag:

ALLE LOKALT TILHØRENDE MEDLEMMER KAN NÅ TRENE

De som bor utenfor kommunegrensen må booke treningstid. Det er sendt ut SMS med rutiner for dette.
Fønix tillater kun trening for medlemmer som lokalt tilhører treningssenteret.

Det har vært full forvirring om hva som faktisk gjelder for treningssentre etter at regjeringen den 23. mars la fram nye regler og forskrifter. Budskapet og ordlyden har vært endret flere ganger, og det er umulig å forstå hva regjeringen faktisk mente.
Hensikten med de nye reglene er uansett enkel å slå fast: Unngå reiser til andre steder hvor du får nye og flere kontakter! Hold deg lokalt!

Treningssentrene har så godt som utelukkende lokale medlemmer, som er medlem på et treningssenter i byen de bor i eller drar inn til en by eller tettsted som ligger i nærheten av der de bor. Der klipper de håret, handler melk og brød og trener. Det er lite som er mer lokalt enn trening!

DERFOR BLE BRUKEN AV KOMMUNEGRENSEN HELT FEIL

De som bor helt nord i Ringsaker hører naturlig til Lillehammer, hvor de handler, klipper seg og drar på trening. Det gir ikke mening at de nå skal reise til Moelv eller Brumunddal og oppsøke helt nye miljøer og kontakter. På samme måte er det helt naturlig at alle som bor i byen Hamar fortsetter å trene på sitt lokale treningssenter og ikke oppsøker nye treningssentre, selv om de skulle bo på Stavsberg eller i Ottestad. Gitt at smittesituasjonen er lik i regionen er det meningsløst å benytte kommunegrensen for å redusere mobilitet og nye kontaktflater.

Virke Trening har tolket reglene slik at medlemmer utenfor kommunen treningssenteret ligger i kan komme på trening – både studiotrening og saltimer – såfremt de booker tid til treningen sin. Vi har hatt dialog og personlig kontakt med Virke, som mener det er juridisk grunnlag for å tolke det slik.

Samfunnsmedisinsk Enhet i Hamarregionen har tolket reglene slik at det kun kan bestille timer for individuell trening med personlig trening.
Fønix er ikke uenig med Samfunnsmedisinsk Enhet.

Imidlertid er det umulig å slå fast hva regjeringen opprinnelig mente, reglene er svært uklare og de er i tillegg mot sin hensikt. Både Virke og Samfunnsmedisinsk Enhet sin tolkning gir anledning til at folk fra kommuner med høyt smittetrykk – som fore eksempel Oslo – kan bestille PT timer på Fønix. Det gir ingen mening dersom hensikten med reglene er å begrense mobilitet og kontaktpunkter.

Siden reglene er både uklare og ulogisk sett opp mot det som opplagt må ha vært hensikten med reglene, har Fønix nå valgt å følge Virke Trening sin tolkning, samtidig som vi allerede har strengere regler enn det forskriften tillater ved at vi kun tillater lokalt tilhørende medlemmer å trene. Det er helt i tråd med det vi oppfatter som hele hensikten. Det gir en bedret situasjon i forhold til å begrense mobilitet og nye kontaktflater. Lokalt bosatte medlemmer kan fortsette å trene på sitt treningssenter, og ikke må reise til andre steder og oppsøke nye miljøer de normalt ikke ferdes i.

Dette gir også en bedre og enklere drift av treningssentrene, hvor lokale medlemmer på treningssenteret kan fortsette å trene istedenfor at vi risikerer at flere slutter. Treningssentrene har hatt det krevende i lang tid og det er mange som har fått dårligere helse det siste året. Det er derfor viktig at ikke reglene på en uhensiktsmessig måte setter arbeidsplasser i fare og fører til mindre aktivitet.

Bruken av kommunegrensen i reglen skulle denne gang ikke vært benyttet i utgangspunktet, og det beste hadde selvsagt vært at den ble endret. Da hadde det ikke vært behov for å tolke og anvende reglene slik vi nå gjør. Grunnen til at regjerningen har benyttet kommunegrensen kan ha vært at den er benyttet i den nye smittevernveielderen for treningsbransjen, som Standard Norge har laget sammen med Virke Trening, NHO Handel og Service og noen kjeder og treningssentre. Virke Trening og NHO Service og Handel har nå innsett at bruken av kommunegrensen i denne sammenhengen blir helt feil, og fører til både mer mobilitet, flere og nye kontaktpunkter, i tillegg til at det rammer medlemmer og treningssentre på en urimelig måte uten at det har noen hensikt for å redusere risiko for smitte. De jobber nå med å forsøke å endre dette.

Under kan du lese mer om at det er trygt å trene på treningssentre og at det er både riktig og viktig at treningssentrene holdes åpne så lenge smittesituasjonen tillater det. Etter at filmen ble laget har det kommet noen få tilfeller av smittespredning på treningssentre. Det er bl.a. et tilfelle i Narvik, ett på Lena og ett crossfit-senter i Bergen. Hva årsaken til disse tilfellene er vet vi ikke. For crossfit-senteret kan det være en sammenheng mellom relativt hard trening i små og dårlig ventilerte lokalen, og med ganske mange deltakere selv om 2-meter regelen ble overholdt, og en virusvariant som er noe mer smittsom enn tidligere varianter. Fønix CC Stadion og Fønix Brumunddal er imidlertid blant treningssentrene i Norge med størst lokaler, høyest takhøyde og luftmengde, og har i tillegg store ventilasjonsanlegg.

Trygg trening på Fønix

Det har vist seg trygt å trene på Fønix. Det har vært flere tilfeller hvor smittede personer – som har blitt smittet et annet sted enn på treningssenteret – har vært på trening. Både på egentrening i studio og gruppetrening. Ikke én gang har det vist seg at noen av de som har vært på trening samtidig har blitt smittet! Etter det vi kjenner til gjelder dette for alle treningssentrene på Hedmarken.

I denne fine artikkelen i HA  sies det at det har vært flere tilfeller av smitte på Hedmarken i løpet av pandemien. Det var – alle fall på det tidspunktet – feil. Det hadde ikke vært ett eneste tilfelle etter at Norge stengte ned 12. mars.

Det er riktig som det står i artikkelen at det er flere tilfeller med ukjent smittested, men siden treningssentrene feilaktig er trukket fram som steder med økt risiko for smitte – mens det med de gjeldende smittevernreglene viser seg å være vesentlig mindre smitterisiko enn i samfunnet for øvrig – gir det et feil inntrykk av treningssenteret som smittested. På det tidspunktet hadde det vært avholdt flere hundre tusen gruppetimer og millioner av besøk på treningssentrene etter 15. juni, og det hadde vært mange hundrevis av kjente tilfeller hvor en smittet hadde vært på trening, og hvor alle som var på trening samtidig enten ble satt i karantene eller fikk melding om å følge med på symptomer. INGEN av disse viste seg i ettertid å ha blitt smittet. Da er det grunn til å mene at sannsynligheten for at treningssenteret er smittestedet for de med ukjent smittested er så godt som ikke til stede. Etter all sannsynlighet er det et annet smittested enn treningssenteret. Denne måten å formidle og kommunisere dette på er viktig, siden bildet som feilaktig er skapt av treningssenteret som et sted med økt risiko for smitte gjør at det gis et feil bilde dersom treningssentrene trekkes fram som mulig smittested.

Myndighetenes og medienes framstilling har gitt et feil bilde

Det er laget et feil bilde om at treningssentrene ligger på risikotoppen for smittespredning. Det er forståelig at det har blitt slik, og det er lett å forstå at folk flest tenker at det en korrekt framstilling. Det er godt mulig at det stemmer i en normalsituasjon uten smitteverntiltak. Det er imidlertid ikke slik nå. Treningssentrene er kanskje stedet med flest spritstasjoner for hånddesinfeksjon og det holdes avstand og vaskes mer enn de fleste andre steder. Dette har ført til at treningssentrene i dag i stedet er blant de stedene med minst risiko for å bli smittet.

Mediene vært raskt ute med å skrive om «smitte tilknyttet treningssenter», hvorpå kommentarfeltene fylles opp med krav om stenging. Mange tror også det er snakk om smittespredning, noe som er forståelig da det skal litt til for å henge med i alt som formidles. Vi mener det heller burde vært fokus på at ingen i ettertid har vist seg å være smittet av personen som har vært på trening. Det viser at smitteverntiltakene fungerer, og er en større sak enn at en smittet har vært innom. De smittede har jo vært innom mange steder, men det er altså treningssenteret som trekkes fram og som ufortjent skaper et bilde av at treningssentrene er steder med økt risiko for smittespredning.

HA skrev før påske denne artikkelen med overskriften «Rundt 10 personer i karantene etter at smittet person deltok på gruppetime»:

Nå håper vi det opplyses om at det heller ikke denne gangen var noen av de som ble satt i karantene som viste seg å være smittet.
Dagbladet skrev før jul stort om seks smittede knyttes til treningssenter. Heller ikke her viste det seg at noen var blitt smittet. Det er det ikke skrevet noe om.
Espen Nakstad kunne på Debatten på NRK vise til et Crossfitsenter i Oslo hvor 300 personer ble satt i karantene. Det kom ikke fram at av de 6 medlemmene som var smittet var 3 kollegaer som jobbet i utelivsbransjen og at INGEN av de 300 i karantene viste seg å være smittet. De 3 siste medlemmene hadde ingen tilknytning til de 3 i utelivsbransjen, og det er overveidende sannsynlig at de ble smittet et annet sted enn på treningssenteret.

Forskning og erfaring viser at det er trygt å trene på treningssenter. 

Forsker, professor og lege Mette Kalager har forsket på smitterisiko på treningssenter og vært en tydelig stemme i debatten rundt treningssentrene som steder med økt risiko for smittespredning. Hun var ansvarlig for Train-studien som ble utført før treningssentrene fikk åpne 15. juni. Konklusjonen var at det er trygt å trene på treningssenter!

Train-studien er kritisert for å være utført i en tid med liten smitte i samfunnet. Det kan vi forstå, men som Mette Kalager sier må vi da se på hva som har skjedd etter 15. juni. Det er erfaring fra virkeligheten og 14. november skriver Mette Kalager i DN: «Det ser ikke ut til at åpne treningssentrene øker forekomsten av korona i Norge, snarere tvert imot. Smitten på treningssentrene er lavere enn i samfunnet for øvrig, ifølge kunnskapen vi har om dette så langt.» Dette stemmer med vår erfaring fra Fønix. Kalager skriver i artikkelen at smittetallene på treningssentrene er 70–80 prosent lavere enn hva de er i samfunnet for øvrig.

Noen av de som har kritisert Mette Kalager har bl.a. vist til en utelandsstudie som påviste smitte på trening i dansestudioer. Dette viste seg å være treningsrom på ca. 60 m2 med like mange deltakere som Fønix har i sine saler som er flere hundre kvadratmeter og har store ventilasjonsanlegg. Kritikk med slike henvisninger kan ikke tas seriøst da de opplagt ikke har satt seg inn i de faktiske forhold. Det kan heller ikke komme som noen overraskelse at denne type smitte spres i små rom med mange folk som driver aktivitet. Man må imidlertid ta for seg den faktiske situasjonen for treningsbransjen med de tiltak som gjelder for å se om det er fornuftig å ha treningssentrene åpne. I en situasjon med relativt lite smitte i samfunnet er det ingenting som tilsier at treningssentrene skal være stengt. Dersom smittesituasjonen tilsier stenging av treningssentre kan det først være når det aller meste annet også stenges. Det bør også kunne stenges enkeltsentre for de tilfeller det vurderes at smitterisikoen er større der på grunn av f.eks. lokalenes størrelse og ventilasjon.

Ny Smittevernveileder for treningsbransjen

Virke Trening, NHO Service og Handel har sammen med noen treningssenterkjeder og enkelte treningssentre laget ny smittevernveileder i samarbeid med Standard Norge. Den er laget etter trafikklysmodellen og inneholder detaljerte beskrivelser for forskjellige situasjoner. Det viktigste budskapet er fremdeles:

 1. Kunder og ansatte som har symptomer på covid-19 skal holde seg hjemme.
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
 3. Holde avstand og redusere kontakt mellom personer.

Trening er viktig

Treningen er for veldig mange viktig for å gjøre hverdagen lettere. Det er mange som sliter psykisk og fysisk. Det rapporteres at den generelle folkehelsen har gått ned under pandemien.

Treningssentrene er også arbeidsplasser, og mange treningssentre sliter. Selv om det har vist seg at det er mindre risiko for smitte på treningssentre enn de fleste andre steder, er vi fra nasjonalt hold blitt oppfordret til å ikke oppsøke treningssentrene. For å redde arbeidsplasser, gjøre hverdagen lettere for mange som sliter psykisk og fysisk, og bedre den generelle folkehelsen er det nå viktig at treningssentrene kan holde åpent for sine lokale medlemmer og at media og myndigheter får fram at det ikke bare er tryggere å gå på trening enn å ferdes på de fleste andre steder i samfunnet, men at folk også nå oppfordres til å trene og benytte treningssentrene. Nå er snart alle i risikogrunnene vaksinert, og da er det viktig at folkehelsen bedres og folk kommer seg ut og på trening.

Våre tiltak

 • Vask av alle berørte flater flere ganger daglig
 • Håndesinfeksjon på strategiske plasser i hele senteret
 • Profesjonelle renholdere som vasker sentrene
 • Ekstra vask på apparater
 • Håndkle påbud. Dette skal benyttes på apparater og utstyr du sitter eller ligger på
 • Strenge vaskerutiner for medlemmer
 • Registering av alle besøkende for eventuell smittesporing
 • Alle apparater har avstand fra hverandre iht. smittevernreglene

Du skal ikke komme på trening dersom du er syk, føler deg dårlig eller har luftveissymptomer. Dette ser vi meget strengt på.

Alle skal holde trygg avstand på 1 meter, ved harde kondisjonsøkter øker avstanden til 2 meter. Det er ikke tillatt med berøring, klemming eller håndhilsing.

Alle medlemmer skal vaske eller rengjøre hendene sine med antibac/såpe før og etter trening. Husk at god hostehygiene er minst like viktig som god håndhygiene.

Alle besøkende skal vaske utstyr og apparater før og etter bruk.

Det skal benyttes håndkle på alle flater du sitter eller ligger på.