FØNIX HAR KJØPT EIENDELENE ETTER KONKURSEN I TRENINGSKOMPANIET AS

Det er krevende å drive treningssenter. I fjor høst kjøpte Fønix eiendelene etter konkursen i Mudo Gym Brumunddal, pusset opp lokalene og åpnet Fønix på Mølla Storsenter 1. desember. For to og en halv uke siden stengte Treningskompaniet dørene og meldte oppbud. Fønix har nå kjøpt alle eiendelene fra konkursboet.

Alle forstår at det ikke er plass til flere treningssentre i Brumunddal dersom byen skal beholde gode trenings- og aktivitetstilbud, som kan utvikle seg videre til beste for byen vår. Fønix sine to treningssentre dekker sammen med FortGjort og Feelgood behovet for treningssenter i Brumunddal.

Fønix Mølla er et godt utstyrt ubetjent treningssenter, med 18 år aldersgrense og en lav pris på 249,- kroner per måned. Fønix Brumunddal i Nygata er med sine over 5000 m2 et av Norges største treningssentre. Her er Norges kanskje største og beste gruppetreningssal, store arealer for styrke- og kondisjonstrening, idrettshaller for 5 idrettslag med skatehall, parkourpark og kampsporthaller, store garderober med badstuer, barnepass og barneparkering med mer. En stor, trygg, sosial og viktig møteplass for mange. Fønix visjon er Trening For Alle og vårt motto er Ekte Treningsglede. Det finner du på Fønix i Brumunddal. Fortgjort har et veldig bra treningssenter i Parkgården og Feelgood gir et viktig lavterskeltilbud, ikke minst til mange eldre, hvor flere tar veien videre til senior treningene på Fønix etter at de har kommet godt i gang med trening. Det bør ikke være flere aktører hvis vi skal kunne gi et godt tilbud til medlemmene.

Menneskene bak Fønix har siden 1997 drevet treningssenter i Brumunddal, og har hele tiden jobbet for at Brumunddal skal ha et trenings- og aktivitetstilbud som ikke står tilbake for noe av det man finner i de store byene. Det har vi klart, men veien har vært krevende. Mye på grunn av at det i flere år har vært for mange treningssentre i forhold til antall medlemmer.

Større byer kan klare å opprettholde mange mindre, ubemannede treningssentre, samtidig som de store, bemannede treningssentrene fortsatt kan klare seg godt. På mindre steder trengs det at mange nok ønsker et stort og godt trenings- og aktivitetstilbud, og støtter opp om dette framfor å fordele seg på flere treningssentre. Hvis ikke kan det brede og store tilbudet bli borte. Det som koster mye å drifte og utvikle. Det som har ansatte.

Fønix Brumunddal har om lag 50 ansatte og hvor 10 ansatte har dette som sin fulltidsjobb. Fønix Mølla og andre tilsvarende treningssentre har veldig få – eller ingen – ansatte.

Vi håper innbyggerne i Brumunddal vil hjelpe oss med å drive og utvikle Fønix Brumunddal, ved å velge de treningssentrene Brumunddal har i dag. Vi skal gjøre vårt beste for at det valget blir Fønix, hvor de som ønsker eller trenger å spare penger har et veldig godt tilbud på Fønix Mølla. Alle hjelper Fønix i vårt arbeid også ved å velge Fønix Mølla. Det er uansett plass til de 4 treningssentrene som er i Brumunddal nå, så vårt budskap er: Velg disse og du er med og bidrar til at Brumunddal får best mulig trenings- og aktivitetstilbud 🙂

Tusen takk til alle dere over 2000 som allerede er med oss 🙏 Vi har god plass til flere, så alle nye er hjertelig velkommen til Fønix 😃

På vegne av alle på Fønix 💜


Irene Tollefsrud
Senterleder Fønix Brumunddal

Kontakt og informasjon
Spørsmål kan rettes til e-post: irene@ektetreningsglede.no eller tlf: 452 54 052.

Les mer under:

ETG AS – Fønix Brumunddal – har kjøpt opp alle eiendelene fra konkursboet til Treningskompaniet.

Eiendelene består for det meste av rundt 20 tonn med treningsutstyr og inventar.

To treningssentre har gått konkurs i Brumunddal siden i fjor sommer. Sammen med de to andre treningssentrene i byen dekker Fønix, med sine to treningssentre, behovet for treningssenter i Brumunddal. Det er ikke plass til flere dersom Brumunddal vil beholde et stort og godt treningssenter, som kan fortsette å utvikle seg og gi medlemmene et tilbud som ikke står tilbake for det man finner i større byer.

De store treningssentrene har mange ansatte og store lønnskostnader. De mindre treningssentrene er som regel ubemannet og har små lønnskostnader. I tillegg til å tilby et stort og godt trenings- og aktivitetstilbud, er store treningssentre som Fønix også en betydelig arbeidsplass for mange. Ved å kjøpe opp eiendelene etter konkursen i Treningskompaniet håper vi å sette fokus på hva som må til for å sikre et stort og godt trenings- og aktivitetstilbud i Brumunddal. Det sikrer samtidig arbeidsplasser.

Er konkurranse alltid sunt? Mange vil sikkert svar ja, men hva om Ham Kam eller Storhamar hadde hatt konkurranse på Hamar om å være byens beste fotballag og hockeylag? Ville svaret da vært at Hamar hadde hatt 2 lag i Eliteserien og Fjordkraftligaen? Det er høyst tvilsomt, og det ville trolig medført at ingen lag hadde spilt i den øverste divisjonen. Hva om Ankerskogen skulle hatt konkurranse om å være det beste svømme- og badeanlegget på Hamar? Det er nesten utenkelig at det hadde blitt bygget ett til, for alle forstår at det ikke ville gått. Da ville begge drevet dårlig inntil ett hadde gått dukken. Slik er det i stor grad også for treningssentre, men det fordrer at den aktøren som har en slik posisjon bidrar til å drifte og utvikle det beste tilbudet for innbyggerne, til en pris som er tilsvarende eller lavere enn hva det koster andre steder. Det har eierne bak Fønix gjort siden 1997, og det vil Fønix fortsette med framover.

Vi mener situasjonen i Brumunddal gjør at det er riktig tidspunkt å si ifra nå. Selv om restauranter og kafeer er i en litt annen situasjon, så er det lett å se at dersom det blir for mange tilbud på for få folk i en relativt liten by, så er det flere som ikke klarer seg. For treningssentrene er det viktig at vi beholder både det store treningssenteret, med mange ansatte og et bredt tilbud, ikke minst for barn og unge innen skateboard, parkour og kampsport som har sine arenaer på Fønix, og de mindre, ubemannede treningssentrene for de som ønsker – eller trenger – å betale litt mindre. Det siste gjelder flere, i de svært krevende tidene vi er inne i. Da kan det ikke være for mange aktører i Brumunddal, og vi håper alle støtter opp om de som allerede er her.

Med oppkjøpet har Fønix sikret at Treningskompaniets bank, Sparebank1 Østlandet, ikke taper penger på konkursen. Det er også sikret et betydelig beløp til boet som vil dekke andre kreditorer.

Medlemmene som var på Treningskompaniet utgjør som gruppe en av de største kreditorene. Fønix sørger for at ingen av medlemmene taper penger på konkursen ved å tilby kostnadsfri trening for den perioden de har betalt for som nå er tapt. Ingen som vil trene videre taper penger på konkursen i Treningskompaniet, og de får nå et enda bedre treningstilbud ved at de kan trene på alle Fønix 4 treningssentre i Brumunddal og Hamar.

Fønix budskap er at dersom vi skal ha gode treningstilbud i Brumunddal så må befolkningen ønske det og stille opp om de som forsøker å lage et bra tilbud for innbyggerne. Få med venner og kjente og kom i aktivitet i et idrettslag eller på et av treningssentrene i byen, gjerne på Fønix 🙏

Fønix har nå inngått avtale med enda et stort idrettslag i Brumunddal. Nyheten rundt dette vil bli annonsert snart. Fønix skal være et kompetansesenter for idretten, og sammen skal vi sørge for at det blir gode tilbud for trening og aktivitet.

Støtt opp om det vi har, benytt tilbudet og bidra til at vi kan beholde og utvikle et stort og godt aktivitetstilbud i Brumunddal 💜