Møtereferat

Referat møte i Fønix Functional Fitness den 28.09.2020

Introduksjon:

Det ble innkalt til møte i Fønix Functional Fitness, heretter kalt FFF, for å informere om fremtiden og endringer som vil tre i kraft fra og med september måned 2020.

Konseptet Fønix Functional Fitness som ble startet i august/september 2019 hadde en riktig god oppstart, med fullt utsolgt Earlybird-tilbud. Fremtiden var tiltenkt en styrt utvikling som skulle både engasjere eksisterende kunder, men også tiltrekke seg ennå flere ivrige trenende.

Dessverre har visa blitt en litt annen, da prosjektansvarlig, undertegnede Ronny S. Bolneset, ble syk over en lenger periode. Dermed klarte jeg ikke å følge opp prosjektet som opprinnelig som tiltenkt. Dette har medført at hele prosjektet har hvilt på ansvarlig FFF Coach – Steffen Haandlykken.

Steffen har etter min mening gjort en god jobb for å levere et tilbud til de allerede signerte, men uten hjelp fra andre har dette vært en høy belastning og store andeler av timene har han vært nødt til å avholde på egenhånd. Det er videre ikke blitt tatt tak i utvikling i medlemstall, markedsføring og konseptutvikling på samme måte som tiltenkt, da dette var noe jeg som senterleder var ansvarlig for.

Det har samtidig i denne perioden oppstått andre utfordringer vedrørende driften av FFF (ref. Covid-19), som vi nå begynner å kjenne til ganske godt. Fønix ønsker i den forbindelse å takke alle våre medlemmer for all støtte gjennom denne tiden.

Vi har nå kommet til et veiskille da Steffen Haandlykken ønsker å fokusere på andre ting, og vi har i tillegg oppfattet at det er misnøye med prissetting av FFF-medlemskap, i forhold til tilbud og utbytte.

Til informasjon: Tanken var aldri at alle skulle hoppe opp til fullpris etter endt periode med Earlybird-tilbud, slik som det faktisk nå er blitt. Dette må jeg bare beklage.

Første tiltak Prissetting:

Alle eksisterende kunder der bindingstiden har gått ut, vil justeres ned til en AddOn-kostnad på 249 kr pr. mnd.

Alle våre kunder med Earlybird-kontraktene vil nå få vår ordinære laveste pris med en ny FFF Founder-kontrakt.

NY Prismodell:

FFF Founder-kontrakt AddOn: 249,- pr. mnd. Kun tilgjengelig for kunder som allerede har signert Earlybird-kontrakt.

  • Uten krav om tegning av ytterligere bindingsavtale på 12 nye mnd.

Ordinærpris: 349,- AddOn.

1 års medlem: muligheter for rebinding til 299,- pr. mnd.

2 års medlem: muligheter for rebinding til 249,- pr. mnd.

Patriotmedlemskap for ildsjelene:

Patriotmedlemskap som et tillegg til FFF Founders-kontrakt, er for den som ønsker å bidra til en god og inkluderende atmosfære. Dette medfører å forplikte seg til medlemsrekrutterende aktiviteter, god stemning og oppbakking på treninger, samt det å si seg villig til å gjøre det lille ekstra for å bidra til et blomstrende functional fitness-miljø i Brumunddal.

For de som ønsker dette mot en liten rabatt i allerede rabattert pris, send en begrunnet søknad om dette til fff@ektetreningsglede.no

Betingelser for kontrakten vil forekomme og blir presentert før eventuell signering av avtale.

Treningstilbud:

Definisjonen på functional fitness er: konstant varierende, funksjonelle bevegelser utført med høy intensitet.

Det vil nå gjøres endel endringer i oppsettet av timetyper, dette vedrørende innhold og formål, men også med tanke på anbefalinger i forhold til ferdighetsnivå. Dette for å sikre muligheter for progresjon og sikker trening for alle.

Ferdighetsnivå vil belyses med benevnelsene L1+ eller L2+ eller  L3+

L1+ er timer som kan passe alle, men er lagt opp til at ett medlem med nylig bestått OnRamp-kurs, trygt kan utføre denne med høy intensitet.

L2+ er timer som vil passe de aller fleste, men setter noe høyere krav til både belastningstoleranse og ikke minst øvelsesbilde.

L3+ er timer som vil passe de som har kommet et lite stykke lenger med tanke på teknikk, funksjon, prestasjonsevne og toleranse.

Det vil ikke være ulovlig å delta på en L3+ økt for en som per definisjon ligger på en L1+, men det anbefales å følge føringene som blir lagt for de tre nivåene.

Variasjon:

Det vil nå innføres et større antall timer på timeplanen, og timeplanen vil være mye mer variert oppsatt enn tidligere.  Fra 8 timer i dag til opptil 21 i høysesong i ny plan.

Deres allerede omfavnede timer Metcon, Styrke og Sweat vil bestå. I all hovedsak vil disse være noe av det samme som tidligere, men med noen endringer med tanke på variasjon, intensitet og øvelsesutvalg.

Eksempler på nye timetyper som i tillegg vil forekomme på timeplanen er: Mobility 30min, Cardio 30 min, OCR, Morning Glory, Move, Mayhem, Teknikk (The 9 – 9 øvelser som bør kunne beherskes) mm.

Tvungen Variasjon: 

Basert på erfaringer og data fra mange år med trening på treningssenteret, er vi sikre på at de aller fleste av dere, tilpasser treningen etter livet generelt og ikke motsatt. Og at dette medfører en minimal variasjon i timetyper i en modell hvor det er like timeplaner hver uke. For å sikre at deltagende medlemmer får variert «work input», ønsket effekt, ferdigheter ,kunnskap og ikke minst langvarige resultat ser vi det nødvendig å innføre en turnus for hvilke dager og tider forskjellige typer timer avholdes.

Vi forsøker i første omgang å innføre en turnus, hvor oddetallsuker har ett oppsett og partallsuker har ett annet.  Vi har tatt høyde for at dere mest trolig trener på samme tidspunkter, slik at Level inndelingen ikke vil avvike i altfor stor grad på de forskjellige oppsettene.

Aktiviteter i tillegg til en allerede fullpakket timeplan:  

1 Workshop eller tilsvarende aktivitet pr mnd.

1 Konkurranse eller tilsvarende aktivitet pr mnd.

Ukentlige utfordringer postet hver fredag.

Ønsker og tanker i utviklingen av tilbudet:

*Det ønskes å ha deltagelse på en offisiell OCR-konkurranse som felles mål hvert år, for de som måtte ha ønske av dette. Dette er konkurranse som ligner Toughest, Viking race, Totens tøffeste ol.

*Det jobbes også mot å innføre artige regionale årlige konkurranser, hvor vi ønsker å invitere andre «boxer» i nærområdet til duell 🙂

Tilbakemeldinger og diskusjoner:

1.Det uttrykkes at endel er fornøyd med det tilbudet som har vært, vi håper på at det uansett vil føles som et løft, når tilbudet er iverksatt fom neste uke.

  1. Vi har som målsetting å få så mange medlemmer at vi har muligheten til å avskille «boxen» fra resten av senteret. Det vil si å gjøre boxen eksklusiv for medlemmer. Pr i dag er dette et langt stykke frem og vi trenger opptil en 4-5 dobling for at dette er en mulighet. Samtidig vil dette kreve noe endringer i struktur innad i selskapet. Dette er pr i dag ikke en opsjon, men vi jobber stadig mot dette målet.
  1. Vedrørende Prising på tilbudet ble det kommentert at det burde være differensiert, da fff avdelingen kanskje har medlemmer som utelukkende benytter seg av tilbudet i fff avdelingen. Til dette var tilsvaret at ja, det er mulig, men en slik differansiering må inkludere hele kjeden og vil være vanskelig å forestille seg på kort sikt. Selv om sats har gjort dette tiltaket for å demme opp for trenden med niche-sentre, må dette innføres i hele kjeden og ikke bare på FFF avdelingen i brumunddal. det vi i første omgang må fokusere på er å få medlemskapet opp til et nivå som tilsier at egen exklusiv avdeling kan være en mulighet. Så får vi derfra jobbe mot evt differensiering, hvis det er det medlemsmassen fortsatt ønsker.
  1. Aktivt medlemstall = 36 . Vedrørende allerede oppsagte kontrakter og nedgang i medlemstall er min holdning at disse har vi ikke råd til å miste, mitt forslag var at vi som box, ga dem muligheten til å ombestemme seg ved å gi dem en gratis prøveperiode ut året. Mot at de, ved eventuell resignering bandt seg for 12 nye måneder på Founders kontrakter. Dette ble ikke automatisk akseptert, det skal ikke belønnes å melde seg ut var det opplevde almene konsensus. Vi mangler fortsatt disse medlemmene og tiltak må fortsatt vurderes.
  1. Det ble kommentert at det var flere medlemmer av Fønix som opplevdes som interessert i tilbudet FFF har og denne typen trening, men at de ikke ville betale for det. Det ble sammenlignet med fønix pluss som i sin tid ble avviklet, med bakgrunn at mange valgte å ikke fortsette etter gratis prøveperiode. Til informasjon vil dette tilbudet aldri ha en mulighet til å bli inkludert i hovedmedlemskapet i Fønix, da både lokaler, oppvarming og tidsbruk til programmering og avholdelse ikke kan forsvares basert på deltagerantall. Dette må anses som en billig pt tjeneste og alternativet er avvikling, kke at tilbudet innlemmes som ekstraservice. Hvordan konvertere disse til aktive medlemmer blir spørsmålet.

Til informasjon så er dette referatet tilføyet informasjon som ikke kom like detaljert i møtet, med det formål om å gi ytterligere informasjon rundt endel ikke fullt definerte saker ved møte tidspunktet. Hvis det mot formodning føles at noe er utelatt, at det er noe som bør fremheves ytterligere fra referatet av møtet? Eller at det finnes noen der ute med gode ideer til videre utvikling av boxen? Vennligst send mail til FFF@ektetreningsglede.no og vi vil besvare henvendelsen så fort det lar seg gjøre.

Engasjerte medlemmer mottas med takk 🙂

Vh Ronny S. Bolneset.