FØNIX

Hvordan har cv-19 påvirket din treningsituasjon?

Spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan korona situasjonen har påvirket treningen for Fønix medlemmer.

For driften av Fønix er det viktig å opprettholde medlemsmassen, og med de smitteverntiltak som gjelder for treningssentre har vi den oppfatning at det er trygt å trene på Fønix sammenliknet med alle andre dagligdagse gjøremål. Det er imidlertid viktig at smitteverntiltakene følges.

For å kartlegge hvordan du som medlem opplever den nåværende situasjonen, og samtidig signaler om hva vi kan forvente framover, har Fønix i samarbeid med elever fra Ringsaker Videregående skole utarbeidet denne spørreundersøkelsen.

Vi håper du kan bruke 2-3 minutter på å svare.