«TRENING HJELPER BÅDE HJERNEN OG KROPPEN»

 

Uforpliktende infomøte i resepsjonen på Fønix Brumunddal 15. august kl. 12.00

Det blir kort info om treningsgruppa etterfulgt av trening og en sosial samling i sofakroken på Fønix.

Nytt treningstilbud på Fønix Brumunddal.

Det finnes flere gode treningstilbud for eldre, men ikke alle eldre kan nyttiggjøre seg dagens tilbud. Personer med kognitiv svikt og/eller demens er en særlig utsatt gruppe, hvor deltakelse i organiserte aktiviteter kan oppleves vanskelig eller utfordrende selv tidlig i sykdomsforløpet.

Fysisk trening er noe av det viktigste en driver med for å bremse demensutvikling, holde ved like funksjoner og bedre livskvalitet for personer med demens. Derfor startes det opp et treningstilbud for personer med kognitiv svikt/demens i tidlig fase – et tilrettelagt treningstilbud.

Hvorfor fysisk trening?

Trening bidrar til å:

  • opprettholde fysisk og psykisk funksjon og selvstendighet.
  • Bedre kondisjon og balanse og forebygge fall.

Sosialt samvær etter trening spiller også en rolle for psykisk velvære og livskvalitet og:

  • bidrar til opplevelse av fellesskap og tilhørighet.
  • forebygger isolasjon og ensomhet.

Hva vil kurset bestå av og hva koster det?

Treningsgruppa vil ha to samlinger pr. uke.

Samlingen vil bestå av ca. en times fysisk trening og en sosial samling etterpå på Fønix treningssenter@

For å være med i treningsgruppa må man ha et medlemskap på Fønix. Dette koster kr. 489,- per måned.

Pårørende/ledsager kan delta hvis det er ønske om det.

Treningen blir tilpasset de som deltar.

Tilbudet er åpent for personer fra Ringsaker kommune og kommuner i nærheten.

Instruktør Anne Grethe Teien

Ansatt ved Fønix Brumunddal siden 2020. Er også utdannet danser med en mastergrad i dansevitenskap.

Sted: Fønix Brumunddal
Oppstart: August
Tidspunkt: tirsdag og torsdag kl. 12.00

Har du spørsmål ta kontakt med:
Solveig Brekke Skard mobil: 95034050 eller
Anne Grethe Teien mobil: 95960247

Ta gjerne turen innom på tirsdag eller torsdag for å bli med på en prøvetime. Her er det plass til flere:)

Samarbeid

Det er viktig at personer med demens tilbys et tilrettelagt treningstilbud. Derfor har Ringsaker demensforening etablert et samarbeid med Fønix treningssenter for å få et slikt tilbud realisert.

Samarbeidet er utvidet slik at det nå er etablert et samarbeidsforum/ ei arbeidsgruppe hvor både Ringsaker kommune, AFS (Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom), Ringsaker demensforening og Fønix treningssenter deltar.